Μαζοπίνακες για τη δασική πεύκη (Pinus sulvestris L.) στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης (Master thesis)

Λυπηρίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest
Keywords: Δασική πεύκη
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1527
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3936
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0122ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1705.pdf4.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1527
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3936
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons