Πληθυσμός και Περιβάλλον: (Master thesis)

Γιαννάτου, Κυριακή

Alternative title / Subtitle: προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Overpopulation
Environmental education
Environment
Keywords: Υπερπληθυσμός,Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Περιβάλλον
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1555
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6481
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0105ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1709.pdf18.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1555
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6481
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons