Οι απόψεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των γενικών λυκείων της Δράμας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Master thesis)

Κιουλάνης, Σπυρίδων Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Renewable energy sources
Environmental protection
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Περιβαλλοντικά προβλήματα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6118
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0100ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1710.pdf15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6118
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons