Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού του είδους Eriolobus trilobatus (Master thesis)

Παπαναστασίου, Ανδρέας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Habitat
Vegetation and climate
Plants
Keywords: Βιότοπος,Βλάστηση,Φυτά,Eriolobus trilobatus
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1570
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1401
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0093ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1711.pdf17.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1570
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1401
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons