Κριτική έκδοση του μαρτυρίου των αγίων Ευγενίου και Μακαρίου από τον κώδικα THESSALONICENSIS VLAT. 4 (Master thesis)

Πατρικίου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Fathers of the church, Greek
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Άγιος Ευγένιος,Άγιος Μακάριος
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1574
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9665
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00481.pdfΜεταπτυχιακή Φιλολογίας100.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1574
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9665
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons