Ανάπτυξη μηχανών υποστηρικτικού διανύσματος με την εναλλακτική υιοθέτηση διαφόρων πυρήνων και με την υιοθέτηση ίσων ή ετεροβαρών ασαφών συντελεστών, που θα προβλέπουν τις καμένες εκτάσεις σε επίπεδο Δασαρχείου με βάση μετεωρολογικά και τοπογραφικά δεδομένα (Master thesis)

Ακριτίδης, Αριστείδης Δ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fires
Keywords: Δασικές πυρκαγιές
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1586
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6326
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0088ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1717.pdf55.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1586
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6326
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons