Γενετική ποικιλότητα της οξιάς (Fagus sylvatica) στην ανατολική Ροδόπη (Master thesis)

Μανώλης, Απόστολος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπίστημιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Trees
Vegetation and climate
Keywords: Οξιά,Fagus sylvatica
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1614
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2887
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0085ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1722.pdf15.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1614
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2887
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons