Προσωρινή δικαστική προστασία σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων-προμηθειών-μελετών (Master thesis)

Μαλαματά, Γραμματική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Public works--Law and legislation--Greece
Public works--Law and legislation--European Union countries
Judicial--Assistance--Greece
Keywords: Δημόσια έργα,Δικαστική προστασία,Μελέτες
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1615
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6486
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N218.PDFΜεταπτυχιακή Νομικής1.31 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1615
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6486
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons