Η επιρροή των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή (Master thesis)

Καρανικόλας, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Climatic changes
Environmental protection
Keywords: Μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις,Κλιματικές αλλαγες,Προστασία του περιβάλλοντος
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7019
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0082ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1725.pdf32.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7019
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons