Αξιολόγηση της πράσινης επιχειρηματικότητας (Master thesis)

Καλφόγλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Renewable energy sources
Energy conservation
Keywords: Πράσινη επιχειρηματικότητα,Βιώσιμη ανάπτυξη,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Εξοικονόμηση ενέργειας,Green entrepreneurship,Sustainable development,Renewable energy,Energy conservation,Green product
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1633
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.387
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0109ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1729.pdf19.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1633
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.387
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons