Η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα συνταξιοδοτικά ζητήματα: τα σχετικά ένδικα βοηθήματα και η πορεία τους μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ,ΔΕΚ και της τροποποίησης του άρθρου 123 του ΠΔ/ 1225/81 που εισήγαγε την ανάλογη εφαρμογή του κώδικα διοικητικής δικονομίας στη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Master thesis)

Χαραλαμπίδου, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Finance, Public--Greece--Pensions--Greece
Finance,Public--Auditing--Law and legislation--Greece
Pensions--Greece
Keywords: Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου,Συνταξιοδοτικά ζητήματα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1645
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N207.PDFΜεταπτυχιακή Νομικής1.3 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1645
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons