Εκτίμηση του επιπέδου της αέριας ρύπανσης, απο αιωρούμενα μικροσωματίδια, μέσω S, Γ, PI, Z και εκθετικών ασαφών συναρτήσεων μέλους, καθώς και διακριτών προσεγγίσεων αποασαφοποίησης: (Master thesis)

Γκαρέτσα, Νικολέτα

Alternative title / Subtitle: η περίπτωση της νήσου Κύπρου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Air--Pollution--Environmental aspects
Pollution
Keywords: Αιωρούμενα σωματίδια,Αέρια ρύπανση,'Ηπια υπολογιστική,Ασαφής λογική,Ασαφή σύνολα,Συστήματα ασαφούς νόησης,Συναρτήσεις συμμετοχής,Μέλη S, Γ, PI, Z,Εκθετικές συναρτήσεις μέλους,Ασαφοποίηση,Αποασαφοποίηση,Particulate matter,Air pollution,Soft computing,Fuzzy logic,Fuzzy sets,Fuzzy inference systems,Membership function,Exponential S, Γ, PI, Z,Membership functions,Fuzzification,Defuzzicatiion
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1646
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7419
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0116ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1735.pdf25.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1646
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7419
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons