Υπολογιστική υποστήριξη πολυκριτηρίων αναλύσεων καταλληλότητας περιοχών με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Doctoral thesis)

Δεμεσούκα, Ολυμπία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Subject classification: Multiple criteria decision making
Geographic information system
Keywords: Δείκτης καταλληλότητας περιοχών,Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1666
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7601
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P8.PDF5.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1666
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7601
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons