Επίδραση της συσσώρευσης φερτών υλών ταμιευτήρων στην παράκτια διάβρωση – Το παράδειγμα του ποταμού Νέστου (Doctoral thesis)

Ανδρεαδάκη, Μανωλία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Coastal erosion
Sediment management
Keywords: Υδροηλεκτρικά φράγματα Νέστου,Μορφολογία ακτογραμμής
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1667
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2648
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P9.PDF6.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1667
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2648
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons