Επίδραση της αστικής μορφολογίας στη διαμόρφωση του αστικού μικροκλίματος (Doctoral thesis)

Καντζιούρα, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Urban morphology
Microclimate
Keywords: Θεσσαλονίκη,Αστική χαράδρα,Επιφανειακή θερμοκρασία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1668
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8234
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P14.PDF19.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1668
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8234
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons