Σχεδιασμός λογικών πυλών με οπτικούς ενισχυτές κβαντικών κουκκίδων (Doctoral thesis)

Δημητριάδου, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Optical amplifiers
All-optical logic gates
Keywords: Οπτικοί ενισχυτές κβαντικών κουκκίδων,Λογικές πύλες
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1669
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1428
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P15.PDF11.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1669
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1428
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons