Ευφυείς τεχνικές επεξεργασίας σεισμογραφημάτων για ταξινόμηση βλαβών σε δομικές κατασκευές (Doctoral thesis)

Αλβανιτόπουλος, Πέτρος Φώτιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Earthquake engineering
Earthquake damage
Keywords: Σεισμικές παράμετροι,Σύστημα εκτίμησης σεισμικών βλαβών
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1681
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8976
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P22.PDF4.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1681
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8976
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons