Κοινωνική εργασία και εθελοντισμός στην ψυχική υγεία (Doctoral thesis)

Κουντουράς, Γεώργιος Ι.

This thesis focuses in the social work and the volunteerism in the mental health, tries to appointment the perceptions of professional social functional and volunteers, concerning the growth of collaboration and exploitation of social capital in the sector of mental health.Aim of study was to investigate the characteristics, the particularities, the breadth and the flexibility that characterizes the volunteerism in the field of mental health, his contribution in the management of difficulties that exists in the daily collaboration of volunteers with structures of mental health, but also to elect the dynamics and the prospects of collaboration with the professionals and served in closed and open structures of mental health.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Mental health
Keywords: Κοινωνική εργασία,Εθελοντισμός,Ψυχική υγεία,Social work,Volunteering,Mental health
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/16826
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15560
Appears in Collections:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KountouraG_2015.pdfΔιδακτορική διατριβή18.97 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/16826
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15560
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons