Μαγνητικές ιδιότητες τριμερών κραμάτων R2MIn3 (R = σπάνια γαία και M= Cu, Ag) Μαγνητικά γυαλιά (πολύπλοκα - χαοτικά μαγνητικά συστήματα της μορφής R2MIn3) (Doctoral thesis)

Σιούρης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Spin glasses
Transition metal compounds--Magnetic properties
Keywords: Μαγνητική επιδεκτικότητα σε εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο,Μαγνητομετρία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1683
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3201
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P31.PDF7.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1683
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3201
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons