Η ηλικία στην υιοθεσία ανηλίκων και στην ΙΥΑ (Doctoral thesis)

Γιακουμή, Βασιλική Π.

Στόχος της εργασίας με θέμα «Η ηλικία στην υιοθεσία ανηλίκων και στην ΙΥΑ» είναι να προσεγγίσει τους δύο θεσμούς του οικογενειακού δικαίου - την υιοθεσία και την ΙΥΑ - μέσα από το πρίσμα της σχετικής νομολογίας που έχει επικεντρωθεί στο ζήτημα της ηλικίας των εμπλεκομένων στην εκάστοτε διαδικασία μερών - κυρίως αναφορικά με τα ανώτατα όρια ηλικίας των αιτούντων -. Το εν λόγω θέμα, με νομικό όσο και κοινωνικό ενδιαφέρον, προσεγγίζεται μέσα από συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις, όπως αναλύονται στα σχετικά παραρτήματα της εργασίας, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Μέσα από αυτή τη συγκριτική επισκόπηση φαίνεται να αναδεικνύεται η «συγγένεια» των δύο αυτών θεσμών και η παραπληρωματική τους, εν μέρει, πορεία και φύση. Εντούτοις, αν και έχουν αμφότεροι ταυτόσημους αποδέκτες, διαφοροποιούνται στον αξιολογικό ρόλο αυτών. Προσομοιάζουν μεν στον σκοπό, αλλά διαφοροποιούνται, και πάλι αξιολογικά, στην προτεραιότητα του τελικού αποδέκτη αυτών. Ομοίως, διαφοροποιούνται ουσιαστικά και στην ακολουθούμενη διαδικασία. Καλούνται πάντως και οι δύο θεσμοί να καλύψουν μία ανάγκη ανθρώπινη σε κάθε περίπτωση, ιδωμένη, ωστόσο, από διαφορετική σκοπιά και με διαφορετική βαρύτητα για κάθε θεσμό ως προς τους τελικούς αποδέκτες.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Adoption--Greece
Keywords: Υιοθεσία,Ανήλικοι,Ηλικία,Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή,Ελλάδα,Adoption,Minors,Age,Medically Assisted Reproduction,Greece
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/16905
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15639
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiakoumiV_2022.pdfΔιδακτορική διατριβή3.55 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/16905
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15639
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons