Ευφυής πολυπαραμετρική ανάλυση συστάδων των δασαρχείων της Ελλάδας μέσω της θεωρίας του προσαρμοστικού συντονισμού (Adaptive resonance theory ART1) ως προς τη συχνότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών: (Master thesis)

Τσικλής, Παναγιώτης

Alternative title / Subtitle: περίοδος 1983-1997
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fire forecasting
Forest fires
Keywords: Δασικές πυρκαγιές,Πρόληψη δασικών πυρκαγιών
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1706
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7875
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0076ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1741.pdf46.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1706
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7875
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons