Γενετική έρευνα του είδους Eriolobus trilobatus στον Έβρο (Master thesis)

Μπαλάσκα, Κωνσταντίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Environmental protection
Trees
Keywords: Προστασία του περιβάλλοντος,Δέντρα,Έβρος,Eriolobus trilobatus
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1708
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.642
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0080ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1742.pdf36.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1708
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.642
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons