Η συρροή στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Doctoral thesis)

Λιβισιανής, Αγαπητός Γ.

This thesis is aiming at a re-approach of lesser included offense discipline in the Hellenic criminal science and jurisprudence, through an attempt of setting an exemplary case platform out of correlating provisions given in the Military Penal Code and criminal law in general, the reduction of which should lead to basic principles revised, for use of standardizing any such model of methodology.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Military offenses--Greece
Keywords: Συρροή,Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας,Φαινομενική συρροή,Ελλάδα,Confluence,Military Criminal Code,Lesser included offence,Greece
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17102
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15836
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LivisianisA_2021.pdfΔιδακτορική διατριβή2.5 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17102
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15836
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons