Ο διάλογος μεταξύ εθνικού δικαστή και Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Doctoral thesis)

Σαφούρης, Γεώργιος Ζ.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, είναι περισσότερο συνδεδεμένο, στη συνείδηση του νομικού κόσμου, με την επίλυση τεχνικών ζητημάτων της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Παραγνωρίζεται, έτσι, η σπουδαία δικαιοδοτική του λειτουργία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η σημαντική λειτουργία που μπορεί να επιτελέσει ο μηχανισμός της προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ, σε εθνικές υποθέσεις προσβολής θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί σε αυτόν ακριβώς το στόχο: να φωτίσει τις δυνατότητες προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις οποίες προσφέρει ο μηχανισμός της προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ, το δεύτερο αυτό «δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων», μετά την ΕΔΔΑ.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Civil rights--European Union countries
Keywords: Θεμελιώδη δικαιώματα,Ανθρώπινα δικαιώματα,Προδικαστική παραπομπή,Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,Ευρωπαϊκή Ένωση,Fundamental rights,Human rights,Pretrial referral,European Charter of Fundamental Rights,European Union
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17113
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15847
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SafourisG_2021.pdfΔιατριβή διδακτορική2.34 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17113
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15847
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons