Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών στην περιοχή του νοτίου Έβρου και οι επιπτώσεις στην αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη (Master thesis)

Ντούλας, Ηλίας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Agriculture
Crops
Irrigation
Keywords: Ανάπτυξη της γεωργίας,Αναδιάρθρωση καλλιεργειών,Άρδευση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9425
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0079ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1743.pdf36.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9425
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons