Ανοσοϊστοχημική μελέτη οξειδωτικού στρες σε τρίχες (Bachelor thesis)

Ταλίδου, Δέσποινα

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ρόλος της τρίχας ως δυναμικού οργάνου αλλά και η βιολογική της σημασία. Πραγματοποιείται ανάλυση της ανατομίας αλλά και της φυσιολογίας της, ενώ γίνεται εμβάθυνση στη σύσταση αλλά και τη λειτουργία κάθε δομής της. Εν συνεχεία, παρατίθεται ο αναγεννητικός της κύκλος, στον οποίο αναλύεται η κυτταρική σύσταση της εκάστοτε φάσης του κύκλου, η διαφοροποίηση των κυττάρων αλλά και τα γονίδια που λαμβάνουν δράση στη διάρκεια της κάθε φάσης. Ακόμη, αναφέρεται η μοριακή δομή της τρίχας, για την κατανόηση τόσο των ενδότερων τμημάτων της όσο και της σύνδεσης μεταξύ των μορίων που απαρτίζουν την απλούστερη δομή της. Την ανάλυση της τρίχας ακολουθεί το φαινόμενο του οξειδωτικού στρες. Παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του φαινομένου, τις συνθήκες που το προκαλούν, αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρει σε έναν οργανισμό. Κατονομάζονται οι δραστικές μορφές οξυγόνου, ριζικές και μη, ενώ ακολουθεί ανάλυση της δραστικότητας των ενζύμων που σχετίζονται με το φαινόμενο του οξειδωτικού στρες. Έπειτα, ακολουθεί η σημασία των βιταμινών στα βιολογικά συστήματα, και ιδιαίτερα των υπό μελέτη βιταμινών C και E, λόγω της αντιοξειδωτικής τους δράσης. Στο παρόν πείραμα εντοπίζονται οι επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες με τη χρήση των αντισωμάτων της ιστόνης H2AX και της 8-ΟΧΟ γουανίνης στα προς μελέτη ιστοτεμάχια τρίχας. Εν κατακλείδι, με την παράλληλη διεξαγωγή των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται συσχέτιση της κατανάλωσης αντιοξειδωτικών βιταμινών και της δράσης του οξειδωτικούς στρες.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Oxidative stress
Keywords: Oxidative stress,Hair follicle,Vitamin C,Βιταμίνη C,Οξειδωτικό στρες,Τριχοθυλάκιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15944
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TalidouD_2020.pdfΠτυχιακή εργασία2.25 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15944
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons