Επισκόπηση δυναμικών μοτίβων βιοχημικών διεργασιών αποτελούμενων από απλά, χαρακτηριστικά, ενζυμικά δίκτυα, με την χρήση υπολογιστικών πειραμάτων μικρής κλίμακας (Bachelor thesis)

Κονανδρέας, Κωνσταντίνος

Η δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης των φυσικών νόμων και των μοριακών μηχανισμών βάση των οποίων λειτουργούν οι δομικές μονάδες στης ζωής εχεί γνωρίσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια με σημαντικές συνεισφορές από πολλά επιστημονικά πεδία. Σε αρκετά από αυτά τα πεδία ιδιαίτερο ρόλο έχει παίξει η χρήση υπολογιστικών μέσων. Συνεκτιμώντας την αναμενόμενη συνέχιση της εκθετικής αύξησης των διαθέσιμων υπολογιστικών πώρων, θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ότι η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων που να μας επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση βασικών μοριακών μηχανισμών είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας στην μελέτη της ίδιας της ζωής. Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω, η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσετε στον τομέα υπολογιστικής μοντελοποίησης της δυναμικής απόκρισης συστημάτων. Βασικός άξονας της εργασίας είναι η υλοποίηση, μηχανισμών που έχουν αναγνωριστεί στην διεθνή βιβλιογραφίας ως βασικές μονάδες (modules) σε μία σειρά από τυπικά ενζυμικά δίκτυα μέσω της χρήσης γλώσσας προγραμματισμού Python, αναπτύσσοντας έτσι μία σειρά από παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε για διδακτικούς σκοπούς, δίνοντας την δυνατότητα σε μελλοντικούς χρήστες να μελετούν παρόμοιες βασικές δομές, είτε να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως μια πρώτη βάση για περαιτέρω μελέτη σε ερευνητικό επίπεδο.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Bioreactors
Keywords: Biochemical reaction dynamics,Biochemical motifs,Enzyme networks,Βιοχημικά μοτίβα,Δυναμική βιοχημικών αντιδράσεων,Ενζυμικά δίκτυα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15947
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KonandreasK_2020.pdfΠτυχιακή εργασία1.06 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15947
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons