Διερεύνηση της ακρίβειας των υδρογραφικών δικτύων λεκανών απορροής προερχόμενα από ψηφιακά μοντέλα εδάφους με την βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και στατιστικών μεθόδων: (Master thesis)

Νάκης, Χρήστος

Alternative title / Subtitle: η περίπτωση της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Κρουσοβίτη (Σιδηρόκαστρο - Ν. Σερρών)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Topography
Geographic information system
Keywords: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών,Ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα,Υδρογραφικό δίκτυο,Πολυπλοκότητα εδάφους,Κλίμακα,Ακρίβεια,Τοπογραφία,Ισοϋψεις καμπύλες,Μέσο τετραγωνικό σφάλμα,Στατιστικό πακέτο για κοινωνικές επιστήμες,Σύγκριση κατα ζεύγη,Geographic information systems,Digital elevation models,Drainage network,Terrain complexity,Scale,Accuracy,Topographic mapping,Contour line,Mean square error,Statistical package for the social sciences,Pourwise comparison
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1736
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.594
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0090ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1745.pdf53.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1736
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.594
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons