Η λατρεία στη Σινώπη: (Doctoral thesis)

Μεντεσίδου, Ελένη Τ./ Mentesidou, Eleni T.

Θέμα της παρούσας μελέτης είναι η λατρεία της Σινώπης, της πρώτης ελληνικής αποικίας των νοτίων ακτών του Ευξείνου Πόντου, η οποία εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πολιτικό, οικονομικό και πνευματικό κέντρο της περιοχής. Κατά την εκπόνηση της διατριβής πραγματοποιήθηκε συνθετική επισκόπηση και ανάλυση διαφορετικού τύπου πηγών, αναφορών της αρχαίας γραμματείας στην ιστορία και τη μυθολογία της Σινώπης, επιγραφικών μαρτυριών και, πρωτίστως, αρχαιολογικών ευρημάτων. Στόχο της συγκριτικής και αναλυτικής μελέτης αποτελεί η προσέγγιση της θρησκευτικής ταυτότητας της αρχαίας πόλης και της ιστορικής της ύπαρξης, η απόδειξη της ελληνικότητάς της, η οποία εκφράζεται ποικιλοτρόπως και στον χαρακτήρα της πόλης με τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο και η ανάδειξη της διατήρησης της Σινώπης, από την ίδρυσή της έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, ως θύλακα του ελληνικού πολιτισμού και μία από τις σημαντικότερες πόλεις του Ευξείνου Πόντου.
Alternative title / Subtitle: αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες : από την ίδρυση της αποικίας ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Subject classification: Cults--Turkey--Sinop
Keywords: Εύξεινος Πόντος,Σινώπη,Μυθικοί ήρωες,Ελληνικές αποικίες,Αρχαιολογικά ευρήματα,Black Sea,Sinop,Mythical heroes,Greek colonies,Archaeological finds
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17364
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16098
Appears in Collections:ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MentesidouE_2020.pdfΔιδακτορική διατριβή3.7 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17364
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16098
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons