Πορτραίτα αυτοκρατόρων στη Βυζαντινή χρονογραφία (Master thesis)

Χατζοπούλου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Chronographs--Byzantine Empire
Byzantine Empire--History
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Βυζαντινή χρονογραφία,Βυζαντινή Αυτοκρατορία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1743
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7566
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00469.pdfΜεταπτυχιακή Φιλολογίας390.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1743
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7566
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons