Οι κανόνες του Κοσμά του Μελωδού στην παρακλητική κριτική έκδοση και σχολιασμός (Doctoral thesis)

Νικολάου, Αναστασία Κ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Κοσμάς, ο Μελωδός--Κριτική και ερμηνεία
Church history--Middle Ages, 600-1500
Christian saints--Biography
Keywords: Κοσμάς ο Μελωδός
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1755
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4417
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00485.pdfΔιδακτορική Φιλολογίας370.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1755
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4417
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons