Μελέτη της επίδρασης των μεταβολών της ηχητικής πίεσης στα επίπεδα και τις κατανομές μεγεθών των αιωρούμενων σωματιδίων (Master thesis)

Ανδρικοπούλου, Αγγελική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Aerosols
Sound-waves
Keywords: Ήχος,Αερολύματα,Ακουστική συσσωμάτωση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1762
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.377
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P81.PDF2.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1762
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.377
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons