Η πρακτική εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας με ομάδες σε γυναίκες επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας (Doctoral thesis)

Ανδρονίκου, Άντρη

Alternative title / Subtitle: φεμινιστική ενδυναμωτική παρέμβαση στη κρίση με ομάδες γυναικών επιζήσασων ενδοοικογενειακής βίας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Family violence
Keywords: Ενδοοικογενειακή βία,Γυναίκες,Κοινωνική εργασία,Φεμινιστική παρέμβαση,Ενδυνάμωση,Family violence,Women,Social work,Feminist intervention,Empowerment
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17649
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16383
Appears in Collections:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AndronikouA_2015.pdfΔιδακτορική διατριβή45.06 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17649
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16383
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons