Η θεματική των βυζαντινών κατόπτρων ηγεμόνος της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου (Doctoral thesis)

Παΐδας, Κωνσταντίνος Δ.Σ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Byzantine Empire--History
Byzantine Empire--Politics and government
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Βυζαντινά Κάτοπτρα Ηγεμόνος,Βυζαντινή Αυτοκρατορία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1765
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8888
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00487.pdfΔιδακτορική Φιλολογίας403.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1765
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8888
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons