Το δραματικό στοιχείο στην οντολογία του Πλωτίνου (Doctoral thesis)

Πλατυπόδης, Λαμπρινός Ευστ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Greek drama (Tragedy)--History and criticism
Πλωτίνος 203/4-269/70
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Πλωτίνος,Τραγικό στοιχείο,Οντολογία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1770
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4750
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00488.pdfΔιδακτορική Φιλολογίας309.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1770
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4750
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons