Αρχές, σύστημα και έργα διευθέτησης χειμάρρου Μύριχου (Master thesis)

Λέκκα, Ευγενία - Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπίστημιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Floods
Flood control--Law and legislation
Keywords: Χείμαρροι,Πλημμύρες
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7060
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0101ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1747.pdf35.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7060
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons