Η ενεργειακή κοινότητα και το Ταμείο για την Υποστήριξη της Ενέργειας στην Ουκρανία ( Ukraine Energy Support Fund) (Master thesis)

Παπαδομανωλάκη, Αλεξάνδρα

The International Organizations have been the subject of study by many researchers regarding their legal status, objectives, and actions on the international political stage. This thesis examines the role of the International Energy Agency (IEA) as an international organization operating in the field of energy. It also explores the historical circumstances that led to its establishment to ensure uninterrupted energy coverage for its member countries. The study then focuses on a more contemporary peculiar International Organization, the Energy Community, established in 2006. It was created to address the energy crisis that emerged in the early 21st century, with the goal of promoting cooperation in the energy sector among Southeast European countries and the Western Balkan states. The role of the Energy Community gained significant importance after the start of the Russia-Ukraine war, as a member country with rich mineral resources and a prominent role in the energy industry was threatened. The actions of the Energy Community, as well as the Ukraine Energy Support Fund, established in April 2022 for further support, are detailed and presented in this thesis. The aim is to highlight and evaluate their role in the current situation following the Russian invasion until June 2023.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Ukraine Energy Support Fund
Keywords: Ταμείο για την Υποστήριξη της Ενέργειας στην Ουκρανία,Ενεργειακή κοινότητα,Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας,Ενεργειακή ασφάλεια,Ομάδα Υποστήριξης της Ουκρανίας,Ukraine Energy Support Fund,Energy community,International Energy Agency,Energy security,Ukraine Support Task Force
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17739
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16473
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapadomanolakiA_2024.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.12 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17739
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16473
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons