Εικονικά τιμολόγια (Master thesis)

Σκόντζου, Βασιλική

Η εργασία με θέμα Εικονικά Τιμολόγια: παλαιό και νέο καθεστώς εξετάζει το ζήτημα των εικονικών τιμολογίων τόσο υπό το πρίσμα του διοικητικού δικαίου και των κυρώσεων διοικητικής φύσης που προβλέπονται από αυτό, όσο και στα πλαίσια του ποινικού κολασμού, εστιάζοντας στις αλλαγές που έχουν επέλθει σταδιακά τα τελευταία χρόνια με διάφορα νομοθετήματα. Οι διοικητικές κυρώσεις αποτέλεσαν ένα φλέγον ζήτημα, γεγονός που καταδεικνύεται περίτρανα από τις συνεχείς τροποποιήσεις των συναφών διατάξεων του νόμου, με τις οποίες επιχειρήθηκε η σύνδεση των κυρώσεων με τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας. Έπειτα από τις συνεχείς αυτές τροποποιήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλυδωνισμού της ασφάλειας δικαίου, με γνώμονα την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης κύρωσης, γεγονός που οδήγησε τόσο στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 2319/2021 απόφασης του ΣτΕ, όσο στην έκδοση της συναφούς διευκρινιστικής απόφασης από την ΑΑΔΕ (2042/2022).
Alternative title / Subtitle: παλαιό και νέο καθεστώς
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Invoices--Greece
Keywords: Εικονικά τιμολόγια,Ελλάδα,Διοικητικές κυρώσεις,Ποινικές κυρώσεις,Virtual invoices,Greece,Administrative sanctions,Criminal sanctions
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17740
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16474
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SkontzoyV_2024.pdfΜεταπτυχιακή εργασία913.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17740
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16474
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons