Η προβληματική των παράλληλων δικών μεταξύ κρατικών και διαιτητικών δικαστηρίων στη διεθνή διαιτησία- Δικονομικά μέσα αποφυγής τους ενώπιον των κρατικών δικαστηρίων (Master thesis)

Σκούφη, Ελένη

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το φαινόμενο των παράλληλων δικών μεταξύ κρατικών και διαιτητικών δικαστηρίων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών επί της ίδιας εν γένει διαφοράς και ειδικότερα τα μέσα τα οποία έχουν τα μέρη στη διάθεσή τους σε επίπεδο διεθνούς διαιτησίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Η ανάλυση αφορά κυρίως τα διαθέσιμα μέσα υπό το καθεστώς του Πρότυπου Νόμου της Uncitral, αλλά αναφορές θα γίνουν και σε άλλες έννομες τάξεις και ιδίως σε αυτές που ηγούνται στο πεδίο της διεθνούς διαιτησίας (αγγλική, γαλλική και ελβετική).
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Arbitration and award
Keywords: Διαιτησία,Παράλληλες δίκες,Ένστανση υπαγωγής,Arbitration,Parallel trials,Subsistence objection
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17747
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16481
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SkoyfiE_2023.pdfΜεταπτυχιακή εργασία787.1 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17747
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16481
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons