Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας (Doctoral thesis)

Σαραφιάνου, Άννα

Alternative title / Subtitle: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής ενός παρεμβατικού προγράμματος καλλιέργειας στρατηγικής εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές Δευτέρας τάξης Λυκείου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: English language--Study and teaching--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Αγγλική γλώσσα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1777
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.964
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00490.pdfΔιδακτορική Φιλολογίας317.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1777
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.964
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons