Συσχέτιση ξυλαποθέματος νεκρού ξύλου (ιστάμενων & κατακεκειμένων κορμοτεμαχίων) ως ενδιαιτημάτων του πληθυσμού των εντόμων που διαβίουν σε αυτά, στο προστατευόμενο δάσος της Δαδιάς Έβρου (Master thesis)

Μπακέας, Κωνσταντίνος Σ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Ecology
Wood
Keywords: Οικολογία,Ξύλο,Εθνικό πάρκο Δαδιάς
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9469
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0060ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1754.pdf31.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9469
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons