Έρευνα της κατακόρυφης μεταβολής του υδατικού δυναμικού των χειμάρρων Μαγείρου και Κληματιανό ρέμα στο δήμο Τυμπακίου Κρήτης (Master thesis)

Κάλφα, Αικατερίνη Β.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Climate
Water resources
Keywords: Χείμαρρος Μάγειρος,Κληματιανό ρέμα,Κλιματικές συνθήκες,Υδατικό δυναμικό
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1818
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4321
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0072ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1756.pdf58.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1818
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4321
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons