Διασυνοριακά νερά: (Master thesis)

Αθανασίου, Σπυρίδων Ι.

Alternative title / Subtitle: πηγή σύγκρουσης ή συνεργασίας?
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Water
Ecosystems
Climatic changes
Rivers
Keywords: Οικοσύστημα,Κλιματική αλλαγή,Ποτάμια,Διασυνοριακά νερά
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1819
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.188
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0070ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1757.pdf43.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1819
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.188
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons