Αειφορική διαχείριση οικοσυστημάτων με τη χρήση ιλύος βιολογικού καθαρισμού και κοπριάς αγροτικών ζώων ως οργανικών λιπασμάτων (Master thesis)

Δεληγιάννη, Περμαθούλα Ο.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Sustainable development
Fertilizer
Keywords: Βιώσιμη ανάπτυξη,Λίπασμα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1822
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3402
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0066ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1758.pdf30.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1822
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3402
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons