Προσδιορισμός των βιολογικά αποικοδομήσιμων οργανικών κλασμάτων υγρών αποβλήτων με εφαρμογή της ρεσπιρομετρίας (Master thesis)

Μπάη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sewage sludge--Characterization
Respirometric method
Keywords: Επεξεργασία αποβλήτων,Ρεσπιρομετρικά διαγράμματα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1845
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3661
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P105.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1845
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3661
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons