Απόψεις των επισκεπτών εθνικών δασικών πάρκων Τροόδους και Μαχαιριά για την συμβολή τους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την περιφερειακή ανάπτυξη της Κύπρου (Master thesis)

Κουντούρη, Ευδοκία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Parks
Environmental protection
Keywords: Δασικά πάρκα,Προστασία του περιβάλλοντος
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1860
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4297
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0059ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1764.pdf29.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1860
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4297
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons