Χωροθέτηση πέτρινων κατασκευών σε χώρους δασικής αναψυχής (Master thesis)

Κτίστου, Σοφία Σ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest
Stone
Keywords: Πέτρινες κατασκευές,Χώροι δασικής αναψυχής,Πετρώματα,Αρχιτεκτονική τοπίου,Δάσος Νυμφαίας,Stone constructions,Forest recreations areas,Rock,Landscape architecture,Forest of Nimfaia
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1864
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1790
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0053ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1766.pdf36.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1864
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1790
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons