Συγκριτική ανάλυση συστάδων των δασαρχείων της χώρας ως προς την επικινδυνότητα από τις πυρκαγιές με την χρήση λογισμικού ασαφούς άλγεβρας και κλασικών στατιστικών μεθόδων: (Master thesis)

Μανώλη, Ολυμπία

Alternative title / Subtitle: ανάπτυξη αντίστοιχης χωρικής βάσης δεδομένων με Arcview Gis
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fires
Fuzzy logic
Keywords: Forest fire risk assessment,Fuzzy logic,Fuzzy algebra,Triangular membership function,K means clustering
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1866
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4800
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1866
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4800
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons