Δυναμικός έλεγχος της νιτροποίησης - απονιτροποίησης σε σύστημα ενεργού ιλύος (Master thesis)

Αζής, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Nitrification
Denitrification
Αctivated sludge
Keywords: Νιτροποίηση ενεργού ιλύος,Απονιτροποίηση ενεργού ιλύος,Έλεγχος ανατροφοδότησης
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1871
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1269
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P114.PDF12.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1871
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1269
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons