Έλεγχος και προτάσεις βελτίωσης της βιολογικής επεξεργασίας διασταλαγμάτων σε μονάδα διακοπτόμενης τροφοδοσίας (SBR) πλήρους κλίμακας (Master thesis)

Χατζοπούλου, Μαριάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Landfill leachate
Sewage--Purification--Sequencing batch reactor process
Keywords: Επεξεργασία διασταλαγμάτων,Μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων SBR
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1879
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7345
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P118.PDF2.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1879
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7345
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons